Čo ponúkame

1.Projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, dielenskú dokumentáciu, projekty montáže, posudky technického stavu a statiky alebo projekty opráv a zosilnení:
  • bytových stavieb a všeobecných stavebných objektov;
  • poľnohospodárskych a priemyselných objektov a budov
  • obchodných objektov a objektov pre verejnosť
  • telekomunikačných stožiarov a veží, atď.
2. Poradenstvo pri vybavovaní stavebných povolení súvisiacich so stavbou v Slovenskej a Poľskej republike.
3. Dozor a kontrolu technického stavu existujúcich stavieb alebo stavebných konštrukcií.
4. Preklady dokumentov z oblasti stavebného priemyslu zo slovenského do poľského jazyka a naopak (napr. statické posudky, a pod.)
5. Príklad projektu - pre stavebne povolenie - staticky posudok prikladovy_projekt-2.pdf