Oferta – prace projektowe

1.Projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montażu, oceny stanu technicznego, projekty napraw i wzmocnień:
  • obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego;
  • obiektów budownictwa rolniczego;
  • obiektów handlowych i użyteczności publicznej;
  • obiektów przemysłowych;
  • wież i masztów telekomunikacyjnych;
2. Pomoc przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę na terenie Polski i Słowacji.
3. Kontrola i opinie na temat stanu technicznego istniejących budynków.
4. Tłumaczenia j. polski – j. słowacki, j. słowacki – j. polski z zakresu budownictwa;
5. Przykładowy projekt - pozwolenie na budowę - obliczenia prikladovy_projekt-2.pdf