Oferta – prace projektowe

1.Projekty budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montażu, oceny stanu technicznego, projekty napraw i wzmocnień:
 • obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego;
 • obiektów budownictwa rolniczego;
 • obiektów handlowych i użyteczności publicznej;
 • obiektów przemysłowych;
 • wież i masztów telekomunikacyjnych;
  2. Pomoc przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę na terenie Polski i Słowacji.
  3. Kontrola i opinie na temat stanu technicznego istniejących budynków.
  4. Tłumaczenia j. polski – j. słowacki, j. słowacki – j. polski z zakresu budownictwa;
  5. Przykładowy projekt - pozwolenie na budowę - obliczenia prikladovy_projekt-2.pdf