Preklady

Preklady zo slovenského do poľského jazyka a naopak.

Už niekoľko rokov sa zaoberám aj prekladom špecifických textov z odboru stavebníctva. Mám bohaté skúsenosti v tomto odbore, ktoré som nadobudol počas projektovania pre obe krajiny.

Prekladám technické opisy, statické výpočty, technické listy, certifikáty stavebných materiálov, odborné stavebné posudky a pod. Okrem toho sa zaoberám aj prekladmi internetových stránok, počítačových programov, alebo reklamných materiálov súvisiacich s odborom stavebníctva.
Ceny prekladov sa vyhodnocujú individuálne a závisia od stupňa komplikovanosti textu (všeobecný text, alebo odborná stavebná terminológia), rozsahu atď. Vypočítava sa podľa normo strany – tj. 1500 znakov bez medzery

Spracované preklady:

  • preklady projektov do poľského jazyka pre spol. GasOil Engineering a.s. (pozri projektové referencie);
  • preklad systému CAD ArCADia spolu s profesijnými modulmi do slovenského jazyka;
  • preklad počítačového programu R3D3 Rama 3D do slovenského jazyka spolu s modulmi EuroStal, EuroDrewno, EuroŻelbet, EuroStopa;
  • spracovanie inštrukcií k programom ArCADia a R3D3 Rama 3D v slovenskom jazyku.