Profil spoločnosti

Som stavebný inžinier – statik, pôsobiaci na slovenskom a poľskom trhu už niekoľko rokov. Mám autorizáciu v oboch krajinách, a som členom Slovenskej Komory Inžinierov, ako aj Poľskej Komory Stavebných Inžinierov (Polska Izba Inżynierów Budownictwa).
Projektovaním, resp. statikou stavieb sa zaoberám od ukončenia vysokoškolského štúdia, a počas svojej odbornej praxe som spolupracoval s najväčšími projektovými kanceláriami na Slovensku aj v Poľsku. Podieľal som sa na mnohých projektoch realizovaných nielen na Slovensku, ale aj v  Čechách, v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Poľsku,alebo vo Švajčiarsku.
Vo svojej práci využívam najnovšie licencované stavebné programy, ktoré vďaka väčšej presnosti statických výpočtov a kvality spracovaných projektov v konečnom dôsledku umožňujú šetrenie stavebných materiálov, a  tým aj ekonomickejšie využitie financií investora. Projekty a statické posudky sú vykonávané v súlade s európskymi / slovenskými normami STN EN, prípadne poľskými PN-EN, PN-B (rozhodnutie o výbere normy závisí od investora).

Oprávnenia a certifikáty:

  • autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb – 5845*I3 – Slovenská Republika
  • stavebné oprávnenie v Poľskej republike – v konštrukčnej a stavebnej špecializácii na projektovanie bez obmedzení – DOŚ/165/11, MAP/BO/0153/12 (je to ekvivalent slovenských kategórií oprávnenia I1 a I3)

Spoločnosť KMM Projekt víta spoluprácu s inými projektovými kanceláriami alebo investormi.